Przepisy fiskalne

Przygotowaliśmy dla Państwa zbiór przepisów dotyczących urządzeń fiskalnych.

Pomimo dołożenia starań, aby przedstawione poniżej akty prawne były zawsze aktualne to nie możemy zapewnić, że tak właśnie jest. Gdybyście mieli Państwo jakieś uwagi co do zamieszczonych tu treści to prosimy o kontakt mailowy.

Obowiązujące akty prawne dotyczące urządzeń fiskalnych:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących