Kasy ON-LINE

Czym są „Kasy ON-LINE”?

„Kasy on-line” mają zastąpić dotychczas używane urządzenia fiskalne. Nowością w tych urządzeniach jest automatyczne przesyłanie informacji do tzw. „repozytorium” należącego do ministerstwa finansów. Przesyłane mają być takie informację jak: ewidencjonowana sprzedaż, raporty dobowe, przegląd urządzenia, fiskalizacja. Ustawa, która „wprowadza w życie” kasy on-line została podpisana przez Prezydenta 15.03.2019, a obowiązuje od 01.05.2019

Od kiedy należy posiadać „kasę on-line”?

Według przyjętej i podpisanej ustawy  z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach  obowiązek stosowania takich urządzeń rejestrujących będzie wprowadzany etapami. Zależnie od branży w której działa podatnik.

  • 01.01.2020 – Podatnicy, którzy wykonują świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
  • 01.07.2020 – Podatnicy, którzy wykonują świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
  • 01.01.2021 – Podatnicy, którzy wykonują świadczenia usług: fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Nowe terminy wprowadzenia kasy on-line!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. poz. 1059) powyższe terminy zostały przedłużone dla drugiej i trzeciej grupy podatników. Obecnie ostatecznym terminem wprowadzenia kasy on line jest:

  • 01.01.2021 dla dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla
  • 01.07.2021 dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

Co z kasami on-line dla reszty podatników?

Póki co ustawodawca nie określił terminu obowiązkowej wymiany kas fiskalnych z papierową lub elektroniczną kopią paragonu dla pozostałych grup podatników. Oznacza to, że mogą oni używać obecnie posiadanych kas fiskalnych do końca pamięci fiskalnej danego urządzenia.

W przypadku kas z papierową kopią paragonów nie wolno już dokonywać wymiany modułu pamięci fiskalnej. Dla kas z elektroniczną kopią paragonów taka możliwość istnieje do końca 2022 roku. Od 01.01.2023 wszystkie nowo sprzedawane urządzenia fiskalne będą musiały być urządzeniami on-line.

Skorzystaj z ulgi na zakup urządzenia on-line

W rozporządzeniu o ustawie VAT z 1 maja 2019 r. został zawarty zapis o możliwości skorzystania z ulgi na zakup urządzenia fiskalnego on-line dla podatników, którzy zostali objęci obowiązkiem wymiany urządzeń fiskalnych. Podatnik może ubiegać się o 700 zł zwrotu (jednak nie więcej niż 90% cenny netto urządzenia). Więcej na temat ulgi na zakup urządzenia możecie Państwo przeczytać w Dz.U. 2019 poz. 675 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

Vademecum wiedzy o kasach on-line

Producent urządzeń fiskalnych – firma Novitus. Przygotowała bazę wiedzy o urządzeniach fiskalnych „on-line” z którą można zapoznać się pod tym linkiem: Vademecum Novitus On-Line Ready.

Oferta

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą kas fiskalnych – zarówno tych tradycyjnych jak i on-line to zapraszam do zapoznania się z ofertą urządzeń fiskalnychoraz do kontaktu.